Bloog Wirtualna Polska
Są 1 270 104 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

RZĄDY SANACYJNE W POLSCE

sobota, 03 listopada 2012 12:36

 

Osłabienie znaczenie parlamentu

 

 • Hasło „sanacji” – uzdrowienia życia politycznego w państwie
 • Uchwalenie przez Sejm tzw. noweli sierpniowej w 1926 roku
 • Uchwalenie ustawy o pełnomocnictwach dla Prezydenta Rzeczypospolitej (m.in. zezwolenie na wydawanie dekretów między sesjami parlamentu)
 • Powołanie J.Piłsudskiego na nowy urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych – Naczelnego Wodza na czas wojny
 • Obsadzenie najważniejszych stanowisk w państwie zwolennikami Piłsudskiego

 

Konflikt rządu z opozycją

 

 • Zwycięstwo Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) w wyborach 1928 roku (29% w Sejmie, 42% w Senacie) -  brak możliwości samodzielnego sprawowania rządów
 • Utworzenie opozycyjnego bloku politycznego partii lewicowych i centrowych w 1929, tzw. Centrolewu
 • Kongres Obrony Praw i Wolności Ludu w Krakowie w 1930 – zapowiedź manifestacji i odsunięcia piłsudczyków od władzy
 • J.Piłsudski premierem
 • Rozwiązanie parlamentu i aresztowanie przywódców Centrolewu (H.Libermana, W.Witosa, K.Popiela, W.Korfantego) i 1600 innych osób – osadzenie ich w więzieniu wojskowym w Brześniu n/Bugiem
 • „Wybory brzeskie” w 1930 – zdobycie większości mandatów w Sejmie przez obóz rządowy
 • Zjednoczenie partii chłopskich i utworzenie Stronnictwa Ludowego w 1931

 

Autorytaryzm rządów w Polsce lat 30-tych

 

 • Aresztowania i emigracja działaczy opozycji
 • Zwiększenie kontroli władzy nad życiem publicznym m.in. przez zmianę prawa o stowarzyszeniach i zgromadzeniach
 • Stworzenie możliwości ingerencji ministra sprawiedliwości w niezawisłość sądów
 • Ograniczenie działalności partii opozycyjnych

 

Radykalizacja niektórych sił politycznych

 

 • Utworzenie przez R.Dmowskiego w 1926, a następnie delegalizacja w 1933 Obozu Wielkiej Polski (OWP)
 • Utworzenie przez część działaczy OWP negującego system parlamentarny Obozu Narodowo-Radykalnego (1934)
 • Sabotażowa i terrorystyczna działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)
 • Akcja policji, wojska i Korpusu Ochrony Pogranicza przeciw ukraińskim organizacjom w 1930
 • Utworzenie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej dla osób groźnych dla państwa (3 tys., główne z ONR, KPP, OUN)

 

Nowe zasady ustroju II Rzeczpospolitej w Konstytucji kwietniowej (23.04.1935)

 

 • Uchwalenie nowej konstytucji przy naruszeniu postanowień Konstytucji marcowej z 1921
 • Prezydent odpowiedzialny jedynie „wobec Boga i historii”
 • Rząd, władza ustawodawcza, sądy i siły zbrojne pod zwierzchnictwem Prezydenta
 • Wybór Rady Ministrów i Prezydenta przez Zgromadzenie Elektorów
 • Mianowanie 1/3 Senatu przez Prezydenta
 • Ustalenie cenzusu wieku, wykształcenia, zasługi, zaufania publicznego dla wyborców
Podziel się
oceń
0
0


poniedziałek, 23 października 2017