Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 932 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

POLSKA W POLITYCE NAPOLEONA. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

wtorek, 19 marca 2013 16:00

 

Legiony Polskie we Włoszech

 • Pierwsze starania o utworzenie polskiego wojska we Francji w 1795 (Franciszek Barss, Józef Wybicki)
 • projekt utworzenia polskich oddziałów wojskowych gen. J.H.Dąbrowskiego u boku Napoleona we Włoszech (1796)
 • zgoda Napoleona Bonaparte i rządu Lombardii na utworzenie oddziałów polskich żołnierzy służących w armii austriackiej i emigrantów (1797) – 7 tysięcy ochotników
 • udział Legionów kampanii włoskiej
 • Napoleon podpisuje klauzulę traktatu z Austrią w Campo Formio gwarantującą, że nie będzie wspierał polskich dążeń narodowowyzwoleńczych
 • Józef Wybicki pisze tekst „Pieśni Legionów” („Mazurka Dąbrowskiego”)
 • Gen. Karol Kniaziewicz opuszcza szeregi Legionów
 • Legiony uczestnikami karnej ekspedycji francuskiej na San Domingo

 

Księstwo Warszawskie

 • Antypruskie powstanie zbrojne w Wielkopolsce i opanowanie przez Napoleona Warszawy (XII 1806)
 • powołanie przez Napoleona Rady Rządzącej (S.Małachowski, J.Wybicki, J.Poniatowski)
 • udział oddziałów polskich w kampanii na Pomorzu i w walkach o Gdańsk
 • utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem II i III zaboru pruskiego – nadanie konstytucji 22.07.1807 (monarchia dziedziczna z Fryderykiem Augustem z dynastii Wettinów jako księciem, dwuizbowy sejm)
 • decydująca rola francuskiego rezydenta w Warszawie
 • brak własnej polityki zagranicznej Księstwa
 • zniesienie poddaństwa i wolność osobista dla chłopów, samodzielna polityka w sferze oświaty i gospodarki
 • powołanie Izby Edukacyjnej, Szkoły Prawa i Administracji, Szkoły Lekarskiej, dokończenie reformy Uniwersytetu w Krakowie (1808-1809)

 

Wojna austriacko-polska (1809)

 • Bitwa 30-tysięcznego korpusu arcyksięcia Ferdynanda d’Este z 18-tsyięcznym korpusem ks. J.Poniatowksiego pod Raszynem (19.04.1809)
 • Tymczasowe zajęcie Warszawy przez Austriaków
 • Przeniesienie wojny na teren zaboru austriackiego (Zamość, Lublin, Sandomierz, Lwów, Kraków)
 • poszerzenie terytorium Księstwa o ziemie trzeciego zaboru austriackiego i rejon Zamościa
 • udział polskiego korpusu w wojnie Napoleona z Austrią w 1812

 

Polacy w napoleońskiej Wielkiej Armii w roku 1812

 • odrzucenie przez Napoleona propozycji cara Aleksandra utrzymania przymierza francusko-rosyjskiego w zamian z rezygnację z planów odbudowy państwa polskiego
 • propozycja Rosji wobec Księstwa warszawskiego odtworzenia Polski – odrzucona przez Polaków
 • udział 100-tysięcznego polskiego korpusu z ks.J.Poniatowskim u boku armii Napoleona w wojnie z Rosją
 • decydująca rola polskich oddziałów w odwrocie Wielkiej Armii i bitwie nad Berezyną (straty 70 tys. żołnierzy)
 • wkroczenie wojsk rosyjskich do Warszawy i ewakuacja 20-tysięcznej armii Księstwa do Krakowa (zima 1813)
 • śmierć ks.J.Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem

 

Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim (1814-1815)

 • dążenie Aleksandra I do zjednoczenia ziem polskich pod rosyjskim berłem – brak zgody pozostałych państw z obawy o naruszenie równowagi europejskiej
 • podział ziem polskich:

q    Królestwo Polskie z Warszawą połączone unią personalną z Rosją

q    Wielkie Księstwo Poznańskie dla Prus

q    Wolne Miasto Kraków pod opieką Rosji, Prus i Austrii

q    Galicja i kopalnie soli w Wieliczce i Bochni dla Austrii

 

Podziel się
oceń
0
0


piątek, 20 października 2017