Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 136 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

WIOSNA LUDÓW, PARLAMENTARYZM I KSZTAŁTOWANIE SIĘ PAŃSTW NARODOWYCH W XIX W.

czwartek, 18 kwietnia 2013 18:05

 

Droga do europejskich rewolucji 1848-1849

 • monarchia konstytucyjna Ludwika XVIII we Francji (m.in. równość obywateli wobec prawa, dwuizbowy parlament)
 • próba powrotu do monarchii absolutnej dokonana przez Karola X
 • rewolucja lipcowa we Francji – osadzenie Ludwika Filipa z dynastii orleańskiej na tronie (1830)
 • powstanie zbrojne w Belgii, zerwanie unii z Holandią i odzyskanie niepodległości

 

Wiosna Ludów w Europie (1848-1849)

 • rewolucja lutowa (zbrojne powstanie) 1848 w Paryżu – obalenie Ludwika Filipa i ustanowienie republiki z Ludwikiem Napoleonem Bonaparte jako prezydentem
 • wystąpienia rewolucyjne w Berlinie i Wiedniu
 • powstanie węgierskie (1848-1849)
 • żądania demokratyzacji monarchii absolutnych i wyzwolenia narodowego (*Niemcy, Włochy)
 • tłumienie ruchów rewolucyjnych przez europejskich monarchów przy użyciu wojska

 

Demokratyzacja monarchii europejskich

 • reformy prawa wyborczego w Anglii (1832, 1867, 1884) – zmiana okręgów wyborczych i obniżenie cenzusu majątkowego
 • ogłoszenie konstytucji w Prusach (1850) i Austrii (1861)
 • pierwsze wybory powszechne do brytyjskiej Izby Gmin (1918)
 • rewolucja 1905 w Rosji – pierwszy rosyjski parlament, Duma, zbiera się w 1906 roku

 

Zmiany układu politycznego w Europie w 2 połowie XIX w.

 • zamach stanu we Francji (rozwiązanie parlamentu, aresztowanie przywódców ugrupowań politycznych) – przejęcie władzy dyktatorskiej przez Bonaparte (1851) i ogłoszenie cesarstwa z Napoleonem III (1852)
 • klęska Francji w wojnie z Prusami (1870-1871) – utrata Alzacji i części Lotaryngii oraz przywrócenie republiki
 • zjednoczenie Włoch

q    podział Włoch na wiele państw, w większości zależnych od Austrii

q    Królestwo Sardynii (Piemont) ośrodkiem zjednoczeniowym z premierem Camillo Cavourem

q    zwycięstwo Piemontu i Francji w wojnie z Austrią (1858-1859)

q    powstanie Garibaldiego na południu Włoch (1860)

q    proklamowanie Królestwa Włoch z królem Wiktorem Emanuelem (1861), bez Wenecji i papieskiego Rzymu

q    klęska Austrii w wojnie z Prusami – przyłączenie Wenecji do Włoch (1866)

q    zajęcie Rzymu przez wojska włoskie - Rzym stolicą państwa (1870)

 • zjednoczenie Niemiec

q    podział Niemiec na 294 jednostki polityczne (królestwa, księstwa, wolne miasta)

q    zrzeczenie się przez władcę Austrii tytułu cesarza rzymskiego – koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (1806)

q    zwycięstwa Prus w wojnie z Danią (1864), Austrią (1866) i Francją (1870-1871)

q    ogłoszenie w Wersalu aktu powstania Cesarstwa Niemieckiego z cesarzem Wilhelmem I i kanclerzem Otto von Bismarckiem (1871)

 

Obudzenie ruchów narodowościowych w Europie

 • Etniczny charakter większości państw europejskich pod koniec XIX w. - problemy mniejszości narodowych i konfliktów etnicznych
 • antysemityzm żądający usunięcia Żydów z poszczególnych krajów i syjonizm zmierzający do utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie
 • odrodzenie narodowe i wystąpienia Irlandczyków – autonomia dla Irlandii w ramach W.Brytanii (1912) i ogłoszenie niepodległości (1916)
 • polityka rusyfikacji – budzenie się świadomości narodowej Polaków, Finów, Estończyków, Łotyszy, Litwinów, Ukraińców i Białorusinów
 • konflikty narodowościowe – m.in. Szwedzi z Finami przeciw Rosji, ruchy narodowe przeciw Rosjanom, Niemcom, Polakom
 • przekształcenie wielonarodowej Austrii w dualistyczną monarchię austro-węgierską (1867-1868) z autonomią Galicji, Czech i Chorwacji
 • początek wyzwalania Bałwanów spod panowania tureckiego – powstanie niepodległej Grecji (1829), a później Rumunii, Czarnogóry, Serbii, Bułgarii i Albanii
 • I wojna bałkańska (1912) – wyparcie Turcji z Europy
 • II wojna bałkańska (1913), Serbia, Grecja, Rumunia, Turcja przeciw Bułgarii – Serbia staje się „Piemontem Bałkanów”
 • „kocioł bałkański” – wsparcie Serbii dla konspiracyjnej organizacji „Młoda Bośnia”; pomoc Rosji dla Rumunii i Serbii; planowanie przez Serbie ekspansji kosztem monarchii austro-węgierskiej (Wielka Serbia); wpływy Niemiec w Turcji i Bułgarii, a Francji w Grecji

 

Podziel się
oceń
0
0


sobota, 18 listopada 2017